Skogstorp


Detta är en tillbyggnad som vi utförde i Skogstorp. Arbetet bestod bland annat med att bygga till en våning på det befintliga huset.