Carport

Här bygger vi en carport från Jabo där vi förlängde förrådsdelen, för att uppfylla kunds önskemål.